Exempel på uppdrag

Här kan du se några av de uppdrag jag genomfört och det går att ladda ned dokument i pdf-format. Om du använder innehållet i dokumenten, hänvisa alltid till källan. 

Nyheter inom ullbranschen

Jag bevakar delar av den svenska ullbranschen och skriver nyheter och blogginlägg på Ullförmedlingens webbplats. 
Läs mer om Ullförmedlingen här

Artiklar i tidningen Fårskötsel

Tidningen Fårskötsel är Svenska fåravelsförbundets medlemstidning. Jag skriver artiklar på frilansbasis. 
Tidningen får man om man är medlem i förbundet. Det kan också finnas på en del bibliotek i landet.

Nedläggning av bibliotek - hot eller möjlighet.

En studie av processerna kring nedläggning av bibliotek. En nationell enkätundersökning för nedläggningar mellan 2000-2010 samt en fallstudie på tre orter i Sverige. 2011.
Uppdragsgivare
Länsbibliotek Uppsala Gävleborg, Regionbibliotek Stockholm och Länsbibliotek Jönköping. 
Ladda ned rapporten här: 


ID- På spaning efter folkbibliotekets identitet

De senaste 20 åren har folkbiblioteken påverkats av stora förändringar: ekonomiska besparingar, nya användargrupper och informationsteknik som skapat nya uppdrag och effektiviserat rutinarbetet. Artikeln är en forkningsöversikt som belyser hur förändringarna påverkat folkbibliotekets identitet. Vad står biblioteket för idag? Syftet med artikeln var också att väcka en diskussion om hur branschen ska marknadsföra idén om biblioteket. 2004.
Greta Linder-stipendiet. (DIK-förbundet).
Ladda ned dokumentet här:

Processtöd för Enköpings bibliotek

Våren 2017 deltog jag tillsammans med Regionbibliotek Uppsala i ett processarbetet med kartläggningar, analys och workshops för Enköpings bibliotek.
Arbetet resulterade bland annat i två rapporter.

Föredrag för bibliotek

Jag har hållt en del föredrag som handlar om bibliotekens kommunikation och marknadsföring, utifrån den forskningsöversikt jag gjorde 2004. Det handlade mycket om folkbibliotekens identitet och vikten av att kommunicera till omvärlden den samtida bilden av vad ett bibliotek är och representerar.