Svensk ull

Intresset är enormt just nu för den svenska ullen. Den finns så många olika sorters svensk ull, som kan användas till olika ändamål. Det produceras garner, filtade, tovade och vävda produkter. Ullföretag, hobbytovare och hobbyspinnare förädlar ullen till kläder och andra föremål. 

Ändå slänger vi ca 70 (2017 års siffror) procent av all ull årligen. Det största problemet för fårägare är hur man ska bli av med ullen - elda upp den, gräva ned den eller lägga på gödselstacken. Men nu vänder det. Trenden är tydlig. Fler fårägare vill ta tillvara ullen och vill lära sig mer om vad man behöver veta och göra. Fler unga entreprenörer får upp ögonen för ull som ett fantastiskt hållbart naturligt material som tål väta, isolerar, värmer, svalkar, dämpar ljud och mycket annat. Och det är biologiskt nedbrytbart. Gå med i trenden - använd svensk ull!

Vill du hjälpa till att sprida kraften hos den svenska ullen, använd gärna hashtagen #allullbehövs i sociala medier.

Ullförmedlingen
Sedan 2013 driver jag Ullförmedlingen på ideell basis, en arena för svensk ull där fårägare kan möta sin kund direkt i en facebookgrupp och göra affärer. Gruppen har ca 5000 medlemmar varav 75 procent är mycket aktiva, trots att det endast är en köp- och säljgrupp, inte en diskussionsgrupp. Ullförmedlingen Dialog är en systergrupp för diskussion och erfarenhetsutbyten. Det finns också en webbplats med nyheter från ull-Sverige och listor på svenska spinnerier och på fårägare som kontinuerligt säljer ull.

Målet med Ullförmedlingen är att utveckla en arena där köpare och säljare kan lägga in annonser på ett tydligare och bättre sätt, kommunicera med varandra och betala i en tjänst. Målet på sikt är att bli landets fysiska och digitala ullcentral som samlar upp ull och förmedlar ull till rätt ändamål hos olika kunder. Läs mer om Ullförmedlingen här.